Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak ve sistemimizin işlevselliğini sürekli iyileştirerek,
Kalite hedeflerimizi oluşturup bu hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yaparak,
Planlanan kaliteye, hata önleyici yöntemlere yoğunlaşarak ve personele “doğru olanı yap” felsefesini aşılayarak,
Tüm çalışanların kalite geliştirmeye gönüllü katılımını ve sorumluluk almasını sağlayarak,
Tüm yan sanayilerimizin kalite bilincine sahip olmasını sağlayarak,
Kalite konusunda hiçbir zaman ödün vermeyerek,
Sürekli artan kalite ve verimlilik ile sıfır hatayı hedef alarak %100 müşteri memnuniyeti sağlayacağız.

Çevre Politikası
Orbital Valve olarak, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önüne geçilmesini, faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını , uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini temel çevre politikamız olarak kabul ediyoruz. Bu politika çerçevesinde;
Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevre üzerindeki olası etkilerini kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun yöntemleri kullanmayı,
Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasalar, mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
ORBİTAL VANA olarak en değerli varlığımızdır çalışanlarımız ilkesinden yola çıkarak ürünlerimiz ve proseslerimizle İş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ilke edindik. Bu politika çerçevesinde;
Yeni ürün ve süreçleri projelendirme aşamasında değerlendirip tehlikeleri kontrol altına alarak oluşabilecek kaza, yaralanma ve hastalıkları en aza indirgemek,
Risk değerlendirmelerini, çalışanların önerilerini ve iş sağlığı güvenliği konusundaki tüm çalışmaları kullanarak İSG performansımızda sürekli iyileştirme sağlamak,
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ulusal yasalara ve stratejilere uymak,
Acil durum yönetim planını en üst düzey performansla uygulamak,
İSG hedeflerimizi oluşturup bu hedefleri başarmak için çalışanlarımızla birlikte hareket etmek,
Tüm Orbital Vana çalışanlarını İSG konularında eğiterek İş sağlığı ve güvenliği konusundaki beceri ve farkındalıklarını arttırarak bilinçlendirmek,
Tüm çalışanların katılımı ile riskleri önceden belirlemek ve kayıp, kaza yada hasar olasılıklarına karşı önlem almak,
İSG uygulamalarını sürekli ve düzenli şekilde denetlemek, gözden geçirmek ve iyileştirmek temel politikamızdır.

There are currently no comments.